Yazı fontu: Boyutu:
 

2016-11-18

BORÇLU BAĞKUR’LULAR BEŞ PUANLIK İNDİRİMDEN NASIL YARARLANACAK


5510  sayılı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine göre, eski adıyla Bağ-Kur yeni adıyla 4/b kapsamında olan sigortalıların ödeyecekleri primler, asgari ücret ile asgari ücretin 6,5 katı arasında kalmak kaydıyla kendileri tarafından beyan edilen kazancın  % 34,5’i üzerinden hesaplanmaktadır. Sigortalının kazanç beyanında bulunmaması halinde ise ödeyeceği primler, günlük asgari ücretin otuz katının %34,5’i olarak belirlenmektedir.

Buna göre 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olan bir kişinin, 4/b kapsamındaki prime esas en az kazancı;

54,90 * 30 = 1.647,00 TL’den az olamayacaktır. Dolayısıyla ödeyeceği prim tutarı da

1.647,00 * 34,5 /100 = 568,22 TL’den az olamayacaktır.

Sosyal güvenlik yasasında 6745 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle birlikte 1/10/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4/b (eski adıyla Bağkur) kapsamındaki vatandaşlara beş puanlık prim indirimi getirilmiştir.

Teşvikin adı he ne kadar beş puanlık prim indirimi olarak geçse de, gerçekte yararlanılacak olan teşvik tutarı ödenmesi gereken primin % 14,50’sine isabet ediyor.

1.647,00 * 5 /100 = 82,35 TL

Haliyle, asgariden prim ödeyen Bağkur’lu bir vatandaşın ödemesi gereken 568,22 TL prim, beş puanlık prim indirimden yararlandığı takdirde 485,87 TL’ye düşeceğinden indirimin kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğu düşünülmektedir.

Teşvikten yararlanma şartları

Teşvikten yararlanabilmek için yasada iki şart aranılmış.

Birincisi ödeme süresi geçmiş prim borcunun olmaması,

İkincisi primlerini süresi içinde ödemek.

2016/Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı borçlarına dikkat!

Ödeme süresi geçmiş prim borcu olan Bağkur’lular 2016/Haziran ve önceki aylardan kaynaklanan prim borçlarını yapılandırdıkları takdirde yapılandırma işlemleri devam ettiği sürece başkaca borçlarının bulunmaması kaydıyla 2016/Ekim ayına ait primlerden başlayarak, beş puanlık prim indiriminden yararlanabileceklerdir.

Dolayısıyla, prim borçlarını 6736 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırmış Bağkur’lu vatandaşların 2016/Ekim ayından itibaren beş puanlık prim indiriminden yararlanabilmeleri için yapılandırma kapsamına girmeyen 2016/Temmuz, Ağustos ve Eylül ayına ait prim borçlarını da 2016/Kasım ayı içinde ödemeyi ihmal etmemeleri gerekiyor.

Aksi halde 2016/Haziran ayından önceki prim borçları yapılandırılmış ve 2016/Ekim ayı primi süresi içinde ödenmiş olsa bile, 2016/Temmuz, Ağustos ve Eylül ayına ait prim borçları ödenmediği için beş puanlık prim indiriminden yararlanmaları mümkün olamayacaktır.

02/01/2017 tarihinde ödenmesi gereken yapılandırma taksitinin ihmal edilmemesi gerekiyor.

Prim borçlarını 6736 sayılı yasa uyarınca yeniden yapılandırmış Bağkur’lu vatandaşlar, 6736 sayılı yasada yer alan ödeme yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedeceklerinden, yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybettikleri tarihten itibaren, ya vadesi geçmiş prim borçlarının tamamını ödemeleri, ya da 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirmeleri gerekiyor.

Diğer taraftan, SGK tarafından çıkartılmış 2016/25 sayılı Genelgede, 6736 sayılı yasa uyarınca prim borçlarını yeniden yapılandırmış Bağkur’lu vatandaşların 2016/Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı primlerini ödemelerinin ardından 2016/Ekim ayından itibaren beş puanlık prim indiriminden yararlanmalarına rağmen, yapılandırmış borçlarından ilk taksiti veya peşin ödeme talebinde bulunmuşlar ise yapılandırmış borcun tamamını 02/01/2017 tarihine kadar ödememeleri halinde, 2016/Ekim ayından itibaren yararlandıkları teşvik tutarlarının geri alınacağı açıklanmıştır.

O açıdan prim borçlarını 6736 sayılı yasa uyarınca yeniden yapılandırarak beş puanlık prim indiriminden yararlanmış Bağkur’lu vatandaşların en geç 02/01/2017 tarihinde ödemeleri gereken yapılandırma taksitlerine azami dikkat etmeleri yerinde olacaktır.

S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK

GÜLBENK MÜŞAVİRLİK Turgut Reis Cad.5/2-3 Tandoğan/ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985