Yazı fontu: Boyutu:
 

2014-01-02

Yurt İçi Gündelikler


YURT İÇİ HARCIRAHLAR

                                       (1.1.2016/31.03.2016)                                         

193 s. Kanun'un 24. maddesinin 2. bendi gereğince vergiden istisna edilecek gündeliklerin hesaplanmasına esas dereceler, aylık brüt tutarlar ve yevmiyeleri gösterir cetvel        

 

Devlet Memuru Kadro Derecesi

1.1.2016-30.6.2016 Aylık Brüt Tutar(TL)            

İç Yevmiye(TL) (*)  

1. Derece          

2.234,04 ve daha fazlası    

55,00

1. Derece          

2.218,05 ila 2.234,03        

45,92

1. Derece          

2.022,65 ila 2.218,04        

42,72

1. Derece          

1.773,97 ila 2.022,64        

40,05

1. ve 4. Derece    

1.471,54 ila 1.773,96        

35,24

5-15 Derece        

1.471,53 ve daha azı        

34,18

 

(*) Bu sütundaki iç yevmiye tutarlarının, 23.12.2015 R.G. tarihli 6654 s. Kanun

gereğince 1.1.2016-31.3.2016 dönemi için % 6,8 oranında artırılarak uygulanacağı

hükme bağlanmış iken, 6.1.2016 tarihli Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Genelgesi ile bu orana göre belirlenen tutarlar tespit edilerek yerlerine işlenmiştir.

1-Personele harcırah olarak ödenen gündeliklerin Devlet Memurlarına ödenen yasal

sınırları aşan kısmı üzerinden Gelir Vergisi ve Damga Vergisi hesaplanır.

2-23.8.2015 R.G. tarihli  "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına  Yönelik Mali ve

Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme" ye

istinaden yayımlanan Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne ait

4.1.2016 tarihli Genelge ile açıklanan memur maaş katsayıları gereğince belirlenmiştir.

 

 

 

 

 

GÜLBENK MÜŞAVİRLİK Turgut Reis Cad.5/2-3 Tandoğan/ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985