Yazı fontu: Boyutu:
 

0000-00-00

Yurt Dışına Çıkış Yasağı


6183
AATUHK.

 

BİRİNCİ KISIM
GENEL ESASLAR

İKİNCİ BÖLÜM
AMME ALACAKLARININ KORUNMASI

IV
DİĞER KORUNMA HÜKÜMLERİ

Madde 0036/A: Yurt dışı çıkış tahdidi

          (06.06.2008 tarih ve 26898 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5766 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle eklenmiştir. Yürürlük: 06.06.2008) (25.02.2011 tarih ve 27857 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı Kanunun 165 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)

GÜLBENK MÜŞAVİRLİK Turgut Reis Cad.5/2-3 Tandoğan/ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985