Yazı fontu: Boyutu:
 

0000-00-00

Yeniden Değerleme Oranları


Dönemler
Oran
(%)
Gerekçe
2017
14,47 VUK GENEL TEBLİĞİ Sıra No:484
2016
  3,83 VUK Genel Tebliği Sıra No: 474
2015
  5,58
VUK  Tebliği Sıra No:457
2014
 10,11
VUK Tebliği Sıra No: 441
2013
  3,93
VUK Tebliği Sıra No: 430
2012
  7,80
VUK. Tebliği Sıra No: 419
2011
10,26
VUK. Tebliği Sıra No: 410
2010
 7,70
VUK. Tebliği Sıra No: 401
2009
 2,20
VUK. Tebliği Sıra No: 392
2008
2008
12.00
VUK. Tebliği Sıra No: 387
KVK. Sirküleri Sıra No: 14
9 Aylık Dönem
 9,89
KVK. Sirküleri Sıra No: 12
2 inci 3 Aylık Dönem
 5,56
KVK. Sirküleri Sıra No: 10
 
1 inci 3 Aylık Dönem
1,39
2007
2007
7.20
VUK. Tebliği Sıra No: 377
KVK. Sirküleri Sıra No: 9
9 Aylık Dönem
 4.54
KVK. Sirküleri Sıra No: 8
2 nci 3 Aylık Dönem
 1.29
KVK. Sirküleri Sıra No: 7
 
1 inci 3 Aylık Dönem
0.00
2006
 7.80
VUK. Tebliği Sıra No: 363
2005
2005
9.80
VUK. Tebliği Sıra No: 353
GVK. Sirküleri Sıra No: 37
9 Aylık Dönem
 6.60
GVK. Sirküleri Sıra No: 36
2 nci 3 Aylık Dönem
 4.97
GVK. Sirküleri Sıra No: 33
 
1 inci 3 Aylık Dönem
3.30
2004
2004
11.20
VUK. Tebliği Sıra No: 341
VUK. Sirküleri Sıra No: 12
9 Aylık Dönem
 7.30
VUK. Sirküleri Sıra No: 7
2 nci 3 Aylık Dönem
 6.00
VUK. Tebliği Sıra No: 334
 
1 inci 3 Aylık Dönem
3.40
2003
2003
28.50
VUK. Tebliği Sıra No: 325
VUK. Tebliği Sıra No: 324
9 Aylık Dönem
 23.70
VUK. Tebliği Sıra No: 321
2 nci 3 Aylık Dönem
 18.60
VUK. Tebliği Sıra No: 313
 
1 inci 3 Aylık Dönem
8.60
2002
2002
59.00
VUK. Tebliği Sıra No: 310
VUK. Tebliği Sıra No: 309
9 Aylık Dönem
 42.47
VUK. Tebliği Sıra No: 308
1 inci 6 Aylık Dönem
 27.65
VUK. Tebliği Sıra No: 304
 
1 inci 3 Aylık Dönem
15.22
2001
2001
53.20
VUK. Tebliği Sıra No: 301
VUK. Tebliği Sıra No: 300
9 Aylık
 55.80
VUK. Tebliği Sıra No: 297
1 inci 6 Aylık
 37.90
VUK. Tebliği Sıra No: 294
 
1 inci Üç Aylık Dönem
6.80
2000
2000
56.00
VUK. Tebliği Sıra No: 288
VUK. Tebliği Sıra No: 287
2 nci Dönem (Temmuz-Ağustos-Eylül)
 33.20
VUK. Tebliği Sıra No: 286
 
İlk Altı Aylık Dönem
29.20
1999
 52.10
 
1998
 77.80
 
1997
 80.40
 
GÜLBENK MÜŞAVİRLİK Turgut Reis Cad.5/2-3 Tandoğan/ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985