Yazı fontu: Boyutu:
 

0000-00-00

SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı


SİGORTA PRİM HESABINDA İSTİSNA OLAN YEMEK PARASI, ÇOCUK ZAMMI, AİLE YARDIMI TUTARLARI
SİGORTA PRİMLERİNİN HESABINA ESAS KAZANÇLARDAN İSTİSNA TUTULACAK YEMEK PARASI, ÇOCUK ZAMMI VE AİLE ZAMMI (YARDIMI) TUTARLARI (5510 Sayıı K. Md. 80)
5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların; 

- Yemek Parası 
   01.01.2018 - 31.12.2018 Tarihleri Arasında; 67,65 TL x % 6 = 4,06 TL (Günlük)
    
- Çocuk Zammı (Bir Çocuk İçin):
   01.01.2018- 31.12.2018 Tarihleri Arasında; 2.029 TL x % 2 = 40,59 TL (Aylık)
   
- Aile Zammı (Yardımı):
   01.01.2018- 31.12.2018 Tarihleri Arasında; 2.029 TL x % 10 = 202,95TL (Aylık)
    
tutarındaki kazançları prime esas kazanca dahil edilmeyecektir. 

NOT: Azami iki çocuk için istisna uygulanacak olup fazlası ile tesbit edilen miktarın üstü prime tabi tutulur.
GÜLBENK MÜŞAVİRLİK Turgut Reis Cad.5/2-3 Tandoğan/ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985