Yazı fontu: Boyutu:
 

0000-00-00

Engelli İndirimi Tutarları


193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU

Madde 0031: Engelli indirimi

        (24.04.2003 tarih ve 25088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4842 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle başlığı ile birlikte değişen ve 01.01.2004 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe giren şekli.) Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgari % 60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgari % 40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.

Sakatlık indirimi;

  • Birinci derece sakatlar için 440.000.000 (2005: 480 YTL. - 2006: 530 YTL - 2007: 570 YTL - 2008: 600 YTL - 2009: 670 TL - 2010: 680 TL - 2011: 700 TL- 2012: 770 TL- 2013: 800 TL-2014: 800 TL- 2015: 880 TL - 2016: 900 TL, 2017:900 TL, 2018: 1.000 TL) lira,
  • İkinci derece sakatlar için 220.000.000 (2005: 240 YTL. - 2006: 265 YTL - 2007: 280 YTL - 2008: 300 YTL - 2009: 330 TL - 2010: 330 TL - 2011: 350 TL- 2012: 380 TL- 2013:400 TL- 2014: 400 TL- 2015: 440 TL- 2016: 460 TL, 2017: 470 TL, 2018: 530 TL) lira,
  • Üçüncü derece sakatlar için 110.000.000 (2005: 120 YTL. - 2006: 133 YTL - 2007: 140 YTL - 2008: 150 YTL - 2009: 160 TL - 2010: 160 TL - 2011: 170 TL - 2012: 180 TL- 2013: 190 TL- 2014: 190 TL 2015:200 TL- 2016 210 TL, 2017: 210 TL, 2018 YILI: 240 TL ) liradır.

Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir.

GÜLBENK MÜŞAVİRLİK Turgut Reis Cad.5/2-3 Tandoğan/ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985