Yazı fontu: Boyutu:
 

0000-00-00

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri


 

 

2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ (47 Seri nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği)

 

27.12.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 01.01.2017 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 47 seri nolu M.T.V Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar aşağıdaki gibidir.

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

 

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

 

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

(I)               SAYILI TARİFE

 

(I)Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

 

 

 

 

1-3 yaş

4-6 yaş

7-11 yaş

12-15 yaş

16 ve yukarı yaş

1-Otomobil ,kaptıkaçtı,arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

646,00

450,00

252,00

191,00

68,00

1301-1600 cm³ e kadar

1.035,00

776,00

450,00

318,00

122,00

1601-1800 cm³ e kadar

1.827,00

1.428,00

841,00

513,00

199,00

1801-2000 cm³ e kadar

2.878,00

2.217,00

1.303,00

776,00

306,00

2001-2500 cm³ e kadar

4.317,00

3.134,00

1.958,00

1.170,00

463,00

2501-3000 cm³ e kadar

6.019,00

5.236,00

3.271,00

1.760,00

646,00

3001-3500 cm³ e kadar

9.166,00

8.247,00

4.968,00

2.480,00

910,00

3501-4000 cm³e kadar

14.411,00

1.244,00

7.329,00

3.271,00

1.303,00

4001 cm³ ve yukarısı

23.586,00

17.687,00

10.475,00

4.708,00

1.827,00

2-Motosikletler

100-250 cm³ e kadar

122,00

92,00

68,00

43,00

17,00

251-650 cm³e kadar

252,00

191,00

122,00

68,00

43,00

651-1200 cm³e kadar

646,00

385,00

191,00

122,00

68,00

1201 cm³ ve yukarısı

1.565,00

1.035,00

646,00

513,00

252,00

 

B.(II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

 

(I) Sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

 

(II) Sayılı Tarife

 

 

 

 

 

 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-6 YAŞ

7-15 YAŞ

16 VE YUKARI YAŞ

1) Minibüs

776,00  

513,00  

252,00  

2) Panael van motorlu karavanlar( Motor Silindir Hacmi)

 

 

1900 cm³ ve aşağısı

1.035,00  

646,00  

385,00  

1901 cm³ ve yukarısı

1.565,00  

1.035,00  

646,00  

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

 

 

 

25 kişiye kadar

1.958,00  

1.170,00  

513,00  

26-35 kişiye kadar

2.348,00  

1.958,00  

776,00  

36-45 kişiye kadar

2.613,00  

2.217,00  

1.035,00  

46 kişi ve yukarısı

3.134,00  

2.613,00  

1.565,00  

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

 

 

1.500 kg' a kadar

697,00  

463,00  

228,00  

1.501-3.500 kg' a kadar

1.408,00  

817,00  

463,00  

3.501-5.000 kg' a kadar

2.115,00  

1.760,00  

697,00  

5.001-10.000 kg' a kadar

2.348,00  

1.995,00  

936,00  

10.001-20.000 kg' a kadar

2.821,00  

2.348,00  

1.408,00  

20.001 kg ve yukarısı

3.529,00  

2.821,00  

1.640,00  

 

 

 

2016 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ (46 Seri nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği)

 

25.12.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 01.01.2016 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 46 seri nolu M.T.V Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar aşağıdaki gibidir.

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

 

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

 

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

(I)                     SAYILI TARİFE

 

 

 

(II)                   Motor Silindir Hacmi  (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve

    yukarı yaş

 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

 1300 cm³ ve aşağısı

623,00

434,00

243,00

184,00

66,00

 1301 - 1600 cm³ e kadar

997,00

748,00

434,00

307,00

118,00

 1601 - 1800 cm³ e kadar

1.760,00

1.376,00

810,00

495,00

192,00

 1801 - 2000 cm³ e kadar

2.772,00

2.136,00

1.255,00

748,00

295,00

 2001 - 2500 cm³ e kadar

4.158,00

3.019,00

1.886,00

1.127,00

446,00

 2501 - 3000 cm³ e kadar

5.797,00

5.043,00

3.151,00

1.696,00

623,00

 3001 - 3500 cm³ e kadar

8.828,00

7.943,00

4.785,00

2.389,00

877,00

 3501 - 4000 cm³ e kadar

13.880,00

11.985,00

7.059,00

3.151,00

1.255,00

 4001 cm³ ve yukarısı

22.716,00

17.035,00

10.089,00

4.535,00

1.760,00

 2-Motosikletler 

   100 -   250 cm³ e kadar

118,00

89,00

66,00

42,00

17,00

   251 -   650 cm³ e kadar

243,00

184,00

118,00

66,00

42,00

   651 -  1200 cm³ e kadar

623,00

371,00

184,00

118,00

66,00

  1201 cm³ ve yukarısı

1.508,00

997,00

623,00

495,00

243,00

 

 

 

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

 

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

 

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş

7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 1) Minibüs

748,00

495,00

243,00

 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

  1900 cm³ ve aşağısı

997,00

623,00

371,00

  1901 cm³ ve yukarısı

1.508,00

997,00

623,00

 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

  25 kişiye kadar

1.886,00

1.127,00

495,00

  26 - 35  kişiye kadar

2.262,00

1.886,00

748,00

  36 - 45  kişiye kadar

2.517,00

2.136,00

997,00

  46 kişi ve yukarısı 

3.019,00

2.517,00

1.508,00

 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

   1.500 kg'a kadar

672,00

446,00

220,00

   1.501 -   3.500  kg'a kadar

1.357,00

787,00

446,00

   3.501 -   5.000  kg'a kadar

2.037,00

1.696,00

672,00

   5.001 - 10.000  kg'a kadar

2.262,00

1.922,00

902,00

   10.001 - 20.000  kg'a kadar

2.717,00

2.262,00

1.357,00

   20.001 kg ve yukarısı

3.399,00

2.717,00

1.580,00

 

 

 

GÜLBENK MÜŞAVİRLİK Turgut Reis Cad.5/2-3 Tandoğan/ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985