Yazı fontu: Boyutu:
 

0000-00-00

Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı


GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA İSTİSNA

(Mesken Kira Gelirlerinde)

2018 YILI

Gelir Vergisi Kanunu 21. Mad. de yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2018 yılı için 302 seri No'lu GV Genel Tebliği'ne göre 4.400.-TL olarak tespit edilmiştir.

2017 YILI

Gelir Vergisi Kanunu 21. Mad. de yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2017 yılı için 296 seri No'lu GV Genel Tebliği'ne göre 3.900.-TL olarak tespit edilmiştir.

2016 YILI

Gelir Vergisi Kanunu 21. Md de yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2016 yılı için 25.12.2015 tarihli RG de yayımlanan 290 Seri No'lu GV Genel Tebliği'ne göre 3.800.-TL olarak tespit edilmiştir.

2015 YILI

Gelir Vergisi Kanunu 21. Md de yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2015 yılı için 30.12.2014 tarihli RG de yayımlanan 287 Seri No'lu GV Genel Tebliği'ne göre 3.600.-TL olarak tespit edilmiştir.

2014 YILI

Gelir Vergisi Kanunun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2014 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.300.- TL olarak tespit edilmiştir.

2013 YILI

Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2013 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.200 TL olarak tespit edilmiştir.

___________________________________________________________________________

2012 YILI

 Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2012 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3. 000. TL olarak tespit edilmiştir.

 

 (2011 takvim yılında elde edilen kira gelirlerine uygulanmak üzere

Tutar

Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın ...........................................

2.800,00

Türk Lirası gelir vergisinden müstesnadır.

 

İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz.

 

Ticari, zirai ve mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanlar bu istisnadan faydalanamazlar.

 

 

 

Yıl

Bakanlar Kurulu Kararı – Genel Tebliğ

 

2010

G.V.K. Genel Tebliği Sıra No : 273

2.600,00 TL

2009

G.V.K. Genel Tebliği Sıra No : 270

2.600,00 TL

2008

G.V.K. Genel Tebliği Sıra No : 266

2.400,00 YTL

2007

G.V.K. Genel Tebliği Sıra No : 259

2.300,00 YTL

2006

2005/9826 Sayılı B.K.K.

2.200,00 YTL

2005

2004/8295 Sayılı B.K.K.

2.000,00 YTL

GÜLBENK MÜŞAVİRLİK Turgut Reis Cad.5/2-3 Tandoğan/ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985