Yazı fontu: Boyutu:
 

0000-00-00

Kıdem Tazminatı Tavanı


YILI

DÖNEMİ

MİKTAR

AÇIKLAMA

2018

01.01.2018/30.06.2018

5.001,75

 

2017/2

01.07.2017/31.12.2017

4.732,48

 

2017/1

01.01.2017/30.06.2017

4.426,16

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına YönelikMali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme 2.Kısım 1. Bölüm 5. md. gereği yayımlanan MB Bütçe ve Mali Kontrol Gn. Md. 03.01.2017 tarih 27998389-010.06.02-66 sayılı Genelgesi

2016/2

01.07.2016/31.12.2016

4.297,21

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Md. 04.07.2016 tarih,27998389-010.06.02- 6152 sayılı Genelgesinde açıklanan katsayılara göre hesaplama yapılmıştır.

2016/ 1

01.01.2016/30.06.2016

 4.092,55

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016-2017 Yıllarını Kapsayan 3.Dönem Toplu Sözleşme 5. Madde yer alan memur maaş katsayıları  ( 23.08.2015 tarih 29454 sayılı. R.G.)  

 

 

 

 

2015/2

01.09.2015/31.12.2015

3.828,37

2015/8057 sayılı kararname

2015/2

01.07.2015/31.08.2015

3.709,98

Memur Maaş Katsayısı: 0,083084

Taban Aylık Katsayısı: 1,30054

Yan Ödeme Katsayısı: 0,026347

2015/1

01-01-2015/30-06-2015

3.541,37

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Gn. Müdürlüğü, 27998389-010-06-02-(913) sayılı Genelge

 

2014/1-2

01-01- 2014/

31-12-2014

 

3.438,22

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2.Dönem Toplu Sözleşme( RG 14.08.2013) ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 03.01.2014 tarihli Genelgesi

 

2013/2

01-07-2013/ 31-12-2013

3.254,44

29-05-2012 tarih, 2012/01 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Karar

 

2013/1

01-01-2013/ 30-06-2013

 3.129,24 TL

29-05-2012 tarih, 2012/01 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Karar

2012/2

01-07-2012/31-12-2012

 

 3.033,98.-TL

 29-05-2012 tarih, 2012/01 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Karar

2012/1

01-01-2012/31-12-2012

 

2.917,27.-TL

 29-05-2012 tarih,2012/01 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı

2011/2

01-07-2011/31-12-2011

 

2.731,85 TL

 2011/2022 BKK.

2011/1

01-01-2011/31-12-2011

2.623,23 TL

 2010/654 BKK.

2010/2

01-07-2010/31-12-2010

2.517,01 TL

2010/654 BKK.

2010/1

01-01-2010/31-12-2010

2.427,04 TL

 2010/7 BKK.

 

 

 

 

 

KIDEM TAZMİNATI TAVANININ HESAPLANMASI

1475 Sayılı eski İş  Kanunu’nun yürürlükte bulunan tek maddesi 14. Maddenin 14. Fıkrası uyarınca:‘‘(10.12.1983 gün ve 2762 sayılı Kanunla değişenşekli.) Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.’’

Buna göre en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşerı’na bir yıl için ödenecek emekli ikramiyesi miktarı, kıdem tazminatı tavanını oluşturmaktadır.


HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER:


Başbakanlık Müsteşarının

Aylık Göstergesi                             :1.500

Ek Göstergesi                                 :8.000

Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi : 500

Taban Aylığı Göstergesi                : 1.000

Her Yıl Değişen Memur Maaş Katsayıları

01.01.2017- 30-06-2017 Dönemi:

Aylık Katsayı: 0,096058

Taban Aylık Katsayısı: 1,503595

HESAPLAMA ŞEKLİ: (01.01.2017-30.06.2017 Dönemi)

Aylýk Gösterge X Aylık Katsayı

1.500 x 0,096058 =   144,09

Ek Gösterge X Aylık Katsayı

8.000 x 0,096058 =   768,46

Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık Katsayı

   500 x 0,096058 =      48,03

Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık Katsayısı

1.000 x 1,503595 =1.503,60

(aylık gösterge+ek gösterge) X aylık katsayı X 2,15

(1.500+8.000) x 0,096058x2,15 = 1.961,98

TOPLAM                                                                                                                       

                                        4.426,16  TL

NOT: Hesaplamalarda 0,50 Kuruş ve üzeri 1 kuruşa yuvarlanarak işlem yapılmıştır.

GÜLBENK MÜŞAVİRLİK Turgut Reis Cad.5/2-3 Tandoğan/ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985