Yazı fontu: Boyutu:
 

0000-00-00

Kapıcı Özet Maaş Hesabı


KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

 

01.01.2018/31.12.2018

NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI

ASGARİ ÜCRET                  : 2.029,50

SGK PRİMİ % 14               :     284,13 

İŞSİZLİK SİG. FONU %  1 :       20,30 

KESİNTİLER TOPLAMI       :     304,43 

NET ASGARİ ÜCRET          :  1.725,08   

 

İŞVERENE MALİYETİ

ASGARİ ÜCRET                        : 2.029,50 

SGK İŞVEREN PRİMİ % 15.5   :    314,57 

İŞSİZLİK SİG. FONU % 2         :     40,59

İŞVERENE TOPLAM MALİYET   : 2.384,66

 

(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)

       

GÜLBENK MÜŞAVİRLİK Turgut Reis Cad.5/2-3 Tandoğan/ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985