Yazı fontu: Boyutu:
 

0000-00-00

Asgari Ücret Maliyeti


İŞÇİLİK MALİYETLERİ

2017 Yılı 

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET

1.777,50

 

SGK PRİMİ % 14

248,85

 

İŞSİZLİK SİG. FONU % 1

17,78

 

GELİR VERGİSİ %15 (*)

93,32

 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

133,31  

DAMGA VERGİSİ % 07,59

13,49

 

KESİNTİLER TOPLAMI

373,44

 

NET ASGARİ ÜCRET(**)

1.404,06

 


İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET

1.777,50

 

SGK PRİMİ % 15.5 ( İşveren Payı ) (***)

275,51

 

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2

35,55

 

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

2.088,56

 

 

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.
(**) Net ele geçen asgari ücrete (133,31) TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.
(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.

GÜLBENK MÜŞAVİRLİK Turgut Reis Cad.5/2-3 Tandoğan/ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985