Yazı fontu: Boyutu:
 

0000-00-00

Emlak Vergisi Oranları


EMLAK VERGİSİ ORANLARI

 

Kanuni Dayanağı

Emlakın Nevi

Normal yöreler

Büyükşehir belediye sınırları

ve Mücavir alanlar

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu

8 ve 18.maddeleri

Binalarda (meskenlerde)

Binde 1

Binde 2

Binalarda (diğerlerinde)

Binde 2

Binde 4

Arsalarda

Binde 3

Binde 6

Arazilerde

Binde 1

Binde 2

         
GÜLBENK MÜŞAVİRLİK Turgut Reis Cad.5/2-3 Tandoğan/ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985