Yazı fontu: Boyutu:
 

0000-00-00

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar


 

2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI (61 nolu Damga Vergisi Kanunu Tebliği)

Damga Vergisine tabi kağıtlar;

27.12.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 61 seri nolu D.V.K Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar ;

2017 Yılı Akitlerle İlgili Kağıtlar

Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

Binde 9,48

Kira mukavelenameleri( Kira süresine göre kira bedeli üzerinden)

Binde 1.89

Kefalet, teminat ve rehin senetleri

Binde 9.48

Tahkinameler ve sulhnameler

Binde 9,48

Fesihnameler( Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

Binde 1.89

Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

Binde 1.89

 

2017 yılı Ticari İşlemlerde Kullanılan Kağıtlar                                    

1- Bilançolar    

39,70

2- Gelir Tabloları 

19,10

3- İşletme hesabı özetleri    

19,10

 

2017 yılı Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar                                                                

1- Maaş,ücret,gündelik,huzur hakkı,ikramiye,harcırah,tazminat karşılığı alınan paralar

Binde 7,59

2- Ödünç paralar için verilen makbuzlar                                      

Binde 7,59

 

2017 Yılı Beyannameler

1- Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri  

51,40 TL

2- Kurumlar Vergisi Beyannameleri  

68,60 TL

3-Katma Değer Vergisi Beyannameleri  

33,90 TL

4- Muhtasar Vergisi Beyannameleri

33,90 TL

5- Diğer Vergi Beyannameleri    ( Damga vergisi beyannameleri hariç)

33,90 TL

6-Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

25,30 TL

 

GÜLBENK MÜŞAVİRLİK Turgut Reis Cad.5/2-3 Tandoğan/ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985