Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • ÖZEL OKULLARDA EĞİTİM PERSONELİ DIŞINDAKİ DİĞER PERSONELİN SÖZLEŞME SÜRESİ

   

  Eğitim personeli dışında okullarda çalışan diğer personelle en az bir yıl süreli sözleşme yapma zorunluluğu var mıdır?

  Okullarda istihdam edilen, eğitim personeli dışında kalan diğer personel ile yapılan  iş sözleşmeleri bir yıldan az süreli olarak yapılmak istendiğinde, bazı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin sözleşmeleri geri çevirdiği, diğer personel için de en az bir yıl süreli sözleşme talep ettiği müşavirliğimize iletilmiştir. Konu hakkındaki görüşümüz yasal gerekçeleri ile aşağıda sunulmuştur.

  5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 9/1. Madde “Kurumlarda çalışan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler ilekurucu veya kurucu temsilcisi arasında yapılacak iş sözleşmesi, en az bir takvim yılı süreli olmak üzere yönetmelikle belirtilen esaslara göre yazılı olarak yapılır”

  Yönetmelik 43/1. Madde, “4857 sayılı İş Kanununun hükümlerine göre kurucu veya kurucu temsilcileri ile eğitim personeli arasındaki iş sözleşmeleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan sözleşme formu (EK-5) esas alınarak en az bir yıl süreli olmak üzere üç nüsha düzenlenir ve taraflarca imzalanır.”

  Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği  4. Maddede  “Eğitim personeli:Kurumda görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve benzeri personeli,Diğer personel: Kurumda eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevli personeli ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır.

  Yönetmelik 43/7. Madde “Kurumlarda görevlendirilecek diğer personelle yapılacak iş sözleşmeleri, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanununun hükümlerine göre yapılır.

  Hükümlerini içermektedir.

  4857 sayılı İş Kanunu’nun İş Sözleşmesi, Türleri, ve Feshi başlığı altındaki 8. Maddede İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Bu belgeler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır. Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. Süresi bir ayı geçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. İş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan sona ermiş ise, bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur.”  hükmü; 

  İş Kanunu’nun “Türü ve çalışma biçimlerini belirleme serbestisi” başlıklı 9. Maddesinde ise, “Taraflar iş sözleşmesini, Kanun hükümleriyle getirilen sınırlamalar saklı kalmak koşuluyla, ihtiyaçlarına uygun türde düzenleyebilirler.  İş sözleşmeleri belirli veya belirsiz süreli yapılır. Bu sözleşmeler çalışma biçimleri bakımından tam süreli veya kısmi süreli yahut deneme süreli ya da diğer türde oluşturulabilir.” hükmü   yer almaktadır.

  Söz konusu hükümler birlikte değerlendirildiğinde, sadece eğitim personeli ile yapılacak sözleşmeler için en az bir yıl süreli olma zorunluluğu bulunmaktadır. Okullarda çalıştırılan diğer personel ile yapılacak iş sözleşmelerinde,  4857 sayılı İş Kanunu hükümleri esas alınacaktır. Bu kapsamda İş Kanunu’nda yer alan sözleşme türlerinden birisi seçilebilecektir. Okul yönetimi gerek duyması halinde diğer personelle bir yıldan az süreli sözleşme imzalayabilecektir.

  Nitekim Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü de yazılı olarak yapmış olduğumuz müracaat üzerine verdiği 04.11.2016 tarihli  görüş yazısında, aynı yönde görüş bildirmiş, diğer personelle en az bir yıl süreli sözleşme yapma zorunluluğu olmadığı, 1 yıldan az süreli sözleşme yapmanın mümkün olduğunu teyit etmiştir.

  Av. Esma Gülbenk

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 23-11-2016 tarihinden beri 3917 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  20 Nisan 2018, Cuma
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD4.03324.04054.03044.0466
  EUR4.96704.97604.96364.9834
  GBP5.66135.69085.65735.6993

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 34    
     Bugün : 11.932    
     Bu Ay : 278.548    
     Bu Yıl : 1.541.393    
     Toplam : 11.948.153    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats