Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • ÖZEL OKULLAR RUHSAT HARÇLARINI 2017 OCAK AYI SONUNA KADAR ÖDEMEK ZORUNDA

  492 sayılı Harçlar Kanununun 108'inci maddesinde, “imtiyazname, ruhsatname ve diplomalardan bu kanuna bağlı 8 sayılı tarifede yazılı olanlar harca tabidir”, aynı kanunun 109. maddesinde de, “İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlarını kendilerine bu belgeler verilen kişiler ödemekle mükelleftirler.” hükmü yer almaktadır.

  Harçlar Kanunu 113. maddesinde ise  “Yıllık harçlar, her yıl ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır. Tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve ocak ayı içerisinde ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.

  Kanuna ekli 8 Sayılı Tarifenin "VI. Meslek Erbabına Verilecek Tezkere, Vesika ve Ruhsatnamelerden Alınacak Harçlar" bölümünün 18. fıkrasında, özel okul ve özel dershane işletme ruhsatnamelerinin her yıl için harca tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

  492 Sayılı Harçlar Kanununun 4842 sayılı Kanun ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinin “...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında arttırılır.” hükmü gereğince,

  27.12.2016 tarih, 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 78 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği (8) Sayılı Tarife ( İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları) 18 numaralı bendine göre ,

  ÖZEL OKUL VE ÖZEL DERSHANE İŞLETME RUHSATNAMELERİ:                   2017 YILI HARÇ TUTARLARI

  a) İlköğretim seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)

           1.342,60

  b) Lise seviyesindeki özel okullardan(Her yıl için)

           2.687,60

  c) Özel dershanelerden (Her yıl için)

           2.687,60

              olarak ilan edilmiştir.

              Yukarıda belirtilen tutarların  31 Ocak 2017 tarihine kadar bağlı bulunulan vergi dairesine yatırılması gerekmektedir.

              Okullar, ilkokul, ortaokul ve lise olarak ayrıldığından  Maliye Bakanlığı’na  her kurum için ayrı ayrı ruhsat harcı yatırılması gerekmektedir.

   

   

   

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 03-01-2017 tarihinden beri 6877 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  20 Nisan 2018, Cuma
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD4.03324.04054.03044.0466
  EUR4.96704.97604.96364.9834
  GBP5.66135.69085.65735.6993

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 33    
     Bugün : 11.932    
     Bu Ay : 278.548    
     Bu Yıl : 1.541.393    
     Toplam : 11.948.153    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats