Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • ÖZEL OKUL İŞLETME RUHSAT HARÇ ÖDEMELERİ OCAK AYI SONUNA KADAR YAPILMALIDIR

  492 sayılı Harçlar Kanununun 108'inci maddesinde, “imtiyazname, ruhsatname ve diplomalardan bu kanuna bağlı 8 sayılı tarifede yazılı olanlar harca tabidir”, aynı kanunun 109. maddesinde de, “kendilerine bu belge verilen kişiler, imtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlarını ödemekle mükelleftirler” hükmü yer almaktadır.

  Harçlar Kanunu 113. maddesinde ise  “Yıllık harçlar, her yıl ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır. Tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve ocak ayı içerisinde ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.

  Kanuna ekli 8 Sayılı Tarifenin "VI. Meslek Erbabına Verilecek Tezkere, Vesika ve Ruhsatnamelerden Alınacak Harçlar" bölümünün 18. fıkrasında, özel okul ve özel dershane işletme ruhsatnamelerinin her yıl için harca tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

  492 Sayılı Harçlar Kanununun 4842 sayılı Kanun ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinin “...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında arttırılır.” hükmü gereğince;

  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75 )

  ( 8 )     Sayılı Tarife ( İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları)

  (18)     (4369 sayılı Kanunun 81 ve 82' nci maddeleri ile değişen bent.

               Yürürlük; 29.07.1998)    

  Özel okul ve özel dershane işletme ruhsatnameleri:                                                2016 YILI

  a) İlköğretim seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)

           1.248,90

  b) Lise seviyesindeki özel okullardan(Her yıl için)

           2.500,10

  c) Özel dershanelerden (Her yıl için)

           2.500,10

   olarak ilan edilmiştir.

   Yukarıda belirtilen miktarların 31 Ocak 2016 tarihine kadar bağlı bulunulan vergi dairesine yatırılması gerekmektedir.

   Okullar ilkokul, ortaokul ve lise olarak ayrıldığından  Maliye Bakanlığı’na  her kurum için ayrı ayrı ruhsat harcı yatırılacaktır.

   

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 12-01-2016 tarihinden beri 7413 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  21 Haziran 2018, Perşembe
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD4.74884.75734.74544.7644
  EUR5.49295.50285.48915.5111
  GBP6.23966.27216.23526.2815

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 7    
     Bugün : 606    
     Bu Ay : 242.847    
     Bu Yıl : 2.361.346    
     Toplam : 12.768.106    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats