Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

   

   

  2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ (47 Seri nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği)

   

  27.12.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 01.01.2017 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 47 seri nolu M.T.V Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar aşağıdaki gibidir.

   

  Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

   

  A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

   

  Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

   

  (I)               SAYILI TARİFE

   

  (I)Sayılı Tarife

  Motor Silindir Hacmi (cm³)

  Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

   

   

   

   

  1-3 yaş

  4-6 yaş

  7-11 yaş

  12-15 yaş

  16 ve yukarı yaş

  1-Otomobil ,kaptıkaçtı,arazi taşıtları ve benzerleri

  1300 cm³ ve aşağısı

  646,00

  450,00

  252,00

  191,00

  68,00

  1301-1600 cm³ e kadar

  1.035,00

  776,00

  450,00

  318,00

  122,00

  1601-1800 cm³ e kadar

  1.827,00

  1.428,00

  841,00

  513,00

  199,00

  1801-2000 cm³ e kadar

  2.878,00

  2.217,00

  1.303,00

  776,00

  306,00

  2001-2500 cm³ e kadar

  4.317,00

  3.134,00

  1.958,00

  1.170,00

  463,00

  2501-3000 cm³ e kadar

  6.019,00

  5.236,00

  3.271,00

  1.760,00

  646,00

  3001-3500 cm³ e kadar

  9.166,00

  8.247,00

  4.968,00

  2.480,00

  910,00

  3501-4000 cm³e kadar

  14.411,00

  1.244,00

  7.329,00

  3.271,00

  1.303,00

  4001 cm³ ve yukarısı

  23.586,00

  17.687,00

  10.475,00

  4.708,00

  1.827,00

  2-Motosikletler

  100-250 cm³ e kadar

  122,00

  92,00

  68,00

  43,00

  17,00

  251-650 cm³e kadar

  252,00

  191,00

  122,00

  68,00

  43,00

  651-1200 cm³e kadar

  646,00

  385,00

  191,00

  122,00

  68,00

  1201 cm³ ve yukarısı

  1.565,00

  1.035,00

  646,00

  513,00

  252,00

   

  B.(II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

   

  (I) Sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

   

   

  (II) Sayılı Tarife

   

   

   

   

   

   

  Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık

  Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

  1-6 YAŞ

  7-15 YAŞ

  16 VE YUKARI YAŞ

  1) Minibüs

  776,00  

  513,00  

  252,00  

  2) Panael van motorlu karavanlar( Motor Silindir Hacmi)

   

   

  1900 cm³ ve aşağısı

  1.035,00  

  646,00  

  385,00  

  1901 cm³ ve yukarısı

  1.565,00  

  1.035,00  

  646,00  

  3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

   

   

   

  25 kişiye kadar

  1.958,00  

  1.170,00  

  513,00  

  26-35 kişiye kadar

  2.348,00  

  1.958,00  

  776,00  

  36-45 kişiye kadar

  2.613,00  

  2.217,00  

  1.035,00  

  46 kişi ve yukarısı

  3.134,00  

  2.613,00  

  1.565,00  

  4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

   

   

  1.500 kg' a kadar

  697,00  

  463,00  

  228,00  

  1.501-3.500 kg' a kadar

  1.408,00  

  817,00  

  463,00  

  3.501-5.000 kg' a kadar

  2.115,00  

  1.760,00  

  697,00  

  5.001-10.000 kg' a kadar

  2.348,00  

  1.995,00  

  936,00  

  10.001-20.000 kg' a kadar

  2.821,00  

  2.348,00  

  1.408,00  

  20.001 kg ve yukarısı

  3.529,00  

  2.821,00  

  1.640,00  

   

   

   

  2016 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ (46 Seri nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği)

   

  25.12.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 01.01.2016 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 46 seri nolu M.T.V Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar aşağıdaki gibidir.

   

  Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

   

  A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

   

  Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

   

  (I)                     SAYILI TARİFE

   

   

   

  (II)                   Motor Silindir Hacmi  (cm³)

  Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

  1 - 3 yaş

  4 - 6 yaş

  7 - 11 yaş

  12 - 15 yaş

  16 ve

      yukarı yaş

   1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

   1300 cm³ ve aşağısı

  623,00

  434,00

  243,00

  184,00

  66,00

   1301 - 1600 cm³ e kadar

  997,00

  748,00

  434,00

  307,00

  118,00

   1601 - 1800 cm³ e kadar

  1.760,00

  1.376,00

  810,00

  495,00

  192,00

   1801 - 2000 cm³ e kadar

  2.772,00

  2.136,00

  1.255,00

  748,00

  295,00

   2001 - 2500 cm³ e kadar

  4.158,00

  3.019,00

  1.886,00

  1.127,00

  446,00

   2501 - 3000 cm³ e kadar

  5.797,00

  5.043,00

  3.151,00

  1.696,00

  623,00

   3001 - 3500 cm³ e kadar

  8.828,00

  7.943,00

  4.785,00

  2.389,00

  877,00

   3501 - 4000 cm³ e kadar

  13.880,00

  11.985,00

  7.059,00

  3.151,00

  1.255,00

   4001 cm³ ve yukarısı

  22.716,00

  17.035,00

  10.089,00

  4.535,00

  1.760,00

   2-Motosikletler 

     100 -   250 cm³ e kadar

  118,00

  89,00

  66,00

  42,00

  17,00

     251 -   650 cm³ e kadar

  243,00

  184,00

  118,00

  66,00

  42,00

     651 -  1200 cm³ e kadar

  623,00

  371,00

  184,00

  118,00

  66,00

    1201 cm³ ve yukarısı

  1.508,00

  997,00

  623,00

  495,00

  243,00

   

   

   

  B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

   

  (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

   

  Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

   

  Azami Toplam Ağırlık

  Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

  1 - 6 yaş

  7 - 15 yaş

  16 ve yukarı yaş

   1) Minibüs

  748,00

  495,00

  243,00

   2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

    1900 cm³ ve aşağısı

  997,00

  623,00

  371,00

    1901 cm³ ve yukarısı

  1.508,00

  997,00

  623,00

   3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

    25 kişiye kadar

  1.886,00

  1.127,00

  495,00

    26 - 35  kişiye kadar

  2.262,00

  1.886,00

  748,00

    36 - 45  kişiye kadar

  2.517,00

  2.136,00

  997,00

    46 kişi ve yukarısı 

  3.019,00

  2.517,00

  1.508,00

   4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

     1.500 kg'a kadar

  672,00

  446,00

  220,00

     1.501 -   3.500  kg'a kadar

  1.357,00

  787,00

  446,00

     3.501 -   5.000  kg'a kadar

  2.037,00

  1.696,00

  672,00

     5.001 - 10.000  kg'a kadar

  2.262,00

  1.922,00

  902,00

     10.001 - 20.000  kg'a kadar

  2.717,00

  2.262,00

  1.357,00

     20.001 kg ve yukarısı

  3.399,00

  2.717,00

  1.580,00

   

   

     Share |


  Bu pratik bilgi ile ilgili sorularınızı bize iletmek için Uzmanına Sor formunu doldurunuz.


  Kötü Pratik bilgiyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu pratik bilgiyi arkadaşıma göndereyim
  Bu pratik bilginin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır

  17 Aralık 2017, Pazar
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD3.85913.86603.85643.8718
  EUR4.55114.55934.54804.5662
  GBP5.17205.19905.16845.2068

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 4    
     Bugün : 613    
     Bu Ay : 225.154    
     Bu Yıl : 4.029.303    
     Toplam : 10.196.929    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats