Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • Malın millileşmesinden sonra oluşan kilogram farkında KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı

    T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü
   

   

    TARİH : 18.02.2015
  SAYI : 39044742-010.01-277
  KONU : Malın millileşmesinden sonra oluşan kilogram farkında KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı

   

  İLGİ: …

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; yurt dışından ithal ettiğiniz pamuğun A tipi gümrüklü antrepoda depolandığı ve ilgili gümrük müdürlüğünün müsaadeleri doğrultusunda söz konusu ürünün yurt içindeki alıcılara antrepoda devir yapılmak suretiyle satıldığı, bu satış işlemiyle ilgili faturanın antrepo beyannamesindeki kilogram miktarı dikkate alınarak düzenlendiği, ancak satışı gerçekleştirdiğiniz firma ile yapılan nihai kontrolde kilogram miktarında fazlalık veya eksiklik tespit edilebildiği, böyle bir tespit yapılması halinde de duruma göre tarafların birbirlerine fatura düzenlediği belirtilerek, söz konusu işlemde katma değer vergisi (KDV) hesaplanıp hesaplanmayacağı ve tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

  3065 sayılı KDV Kanununun;

  1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

  16/1-c maddesinde, Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların tesliminin KDV'den istisna olduğu,

  24/c maddesinde, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin matraha dahil edileceği,

  48 inci maddesinde, bu Kanuna göre vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek yurda sokulan eşyaların hiç alınmamış veya eksik alınmış Katma Değer Vergileri hakkında Gümrük Kanunundaki esaslara göre işlem yapılacağı, indirim hakkı tanınan işlemlere konu eşyanın serbest dolaşıma girdiği tarihin içinde bulunduğu veya sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak vergi dairesine verilen beyannamelere göre ödenen katma değer vergisi (sorumlu sıfatıyla ödenenler hariç), ithalde hiç ödenmemesi veya eksik ödenmesi nedeniyle tahsili gereken katma değer vergisinden düşüleceği,

  hüküm altına alınmıştır.

  Gümrük Kanunu uyarınca gümrük antrepo rejimi veya geçici depolama hükümlerinin uygulandığı yerlerde bulunan eşyanın, yurt dışından getirilerek bu yerlere konulması ve bu yerlerde teslimi eşya millileşmedikçe KDV'den istisna tutulacaktır.

  Gümrük antrepo rejimine tabi olduğu için KDV istisnası kapsamında teslim edilen bir mal ithal edildikten sonra bu mal gümrük antrepo rejiminin uygulandığı mal olma özelliğini kaybettiğinden, bu malın ithal edildikten sonra teslimi genel hükümlere göre KDV'ye tabi olacaktır.

  A tipi gümrüklü antrepoda depolanan ve gümrük antrepo rejimine tabi olduğu için antrepoda yurt içindeki alıcılara KDV istisnası uygulanarak teslim edilen malın millileştirilmesi sırasında KDV hesaplanacak, malın gümrük vergisine esas matrahında bir değişiklik olması halinde meydana gelen değişikliklere KDV Kanununun 48 inci maddesine göre işlem yapılacaktır.

  Buna göre, Firmanızca yurt içindeki alıcılara A tipi gümrüklü antrepoda Kanunun 16/1-c maddesindeki istisna kapsamında teslim edilen pamuk millileşmeden oluşan pamuğun kilogram miktarında fazlalık veya eksiklik için KDV hesaplanması veya düzeltme yapılması söz konusu olmayacaktır. Ancak, nihai kontroller sonucu pamuğun kilogram miktarındaki fazlalık veya eksikliklerin pamuğun millileşmesinden sonra ortaya çıkması halinde KDV Kanununun 48 inci maddesine göre işlem yapılacaktır.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.  Share |

  Bu özelgeyi arkadaşıma göndereyim

  Bu pratik bilginin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır

  19 Haziran 2018, Salı
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD4.71514.72364.71184.7307
  EUR5.46675.47655.46295.4848
  GBP6.23466.26716.23026.2765

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 16    
     Bugün : 291    
     Bu Ay : 214.472    
     Bu Yıl : 2.332.971    
     Toplam : 12.739.731    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats