Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • MadeniPara ile Çalışan Otomotik Makine ile Yiyecek İçecek Satışı

    T.C.
  BOLU VALİLİĞİ
  Defterdarlık Gelir Müdürlüğü
   

   

    TARİH : 14.08.2015
  SAYI : 68509125-120.05[GV/2015/03]--8
  KONU : MadeniPara ile Çalışan Otomotik Makine ile Yiyecek İçecek Satışı

   

  İLGİ: …

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzla, çalışmakta olduğunuz fabrikaya gelir ve gideri şahsınıza ait olmak üzere sabit vaziyette, madeni para ile çalışan otomatik yiyecek, içecek makinesi koymak istediğinizi, bu işi saat başı dinlenme molalarında fişini keserek bizzat kendiniz (diğer işçilerle molaya çıkıp) yapacağınızdan, söz konusu faaliyetiniz nedeniyle basit usulde vergilendirilip vergilendirilemeyeceğiniz hususunda Defterdarlığımızın görüşünün bildirilmesi istenilmiştir.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37. maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilerek, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanununda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

  Diğer taraftan, aynı Kanunun 46 ncı maddesinde, 47 ve 48. maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı belirtilmiş, anılan maddelerde ise basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları açıklanmıştır. Kanunun 51. maddesinde de basit usulden faydalanamayacak olanlar bentler halinde sayılmıştır.

  Buna göre, çalışmakta olduğunuz fabrikada, gelir ve gideri şahsınıza ait olmak üzere sabit vaziyette, madeni para ile çalışan otomatik yiyecek, içecek makinesiyle bizzat (diğer işçilerle molaya çıkıp) yapacağınız yiyecek ve içecek satışı işinden dolayı, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48. maddelerinde yazılı şartları topluca taşımanız ve işvereninize kardan pay verilmemesi kaydıyla, basit usulde vergilendirilmeniz mümkün bulunmaktadır.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.  Share |

  Bu özelgeyi arkadaşıma göndereyim

  Bu pratik bilginin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır

  19 Haziran 2018, Salı
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD4.71514.72364.71184.7307
  EUR5.46675.47655.46295.4848
  GBP6.23466.26716.23026.2765

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 17    
     Bugün : 322    
     Bu Ay : 214.503    
     Bu Yıl : 2.333.002    
     Toplam : 12.739.762    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats